KALKINMA EKONOMİSİ SINAVA

HAZIRLIK SORULARI

 

1. VİZE KONULARI

 

 1. İktisadi Kalkınma nedir, tanımlayınız?
 2. İktisadi kalkınma ve temel sektör gelişmelerini grafik yardımı ile gösteriniz?
 3. Azgelişmiş ekonomilerin özelliklerini maddeler halinde yazınız?
 4. Ülkeler arasındaki kalkınmışlık karşılaştırmalarında yaşanan güçlükleri kısa açıklamaları ile maddeler halinde yazınız?
 5. Fakirlik çemberini çizerek anlatınız?
 6. Bir ülkede tasarrufların tıkanmasına sebep olan faktörleri maddeler halinde yazınız?
 7. Ülkelerde görülen İkili yapının ortaya çıkma sebeplerini maddeler halinde yazınız?
 8. Kalkınma konusundaki klasik yaklaşımları özetleyerek anlatınız?
 9. Kalkınma konusundaki modern teorinin getirdiklerini özetleyerek anlatınız?
 10. Dengeli büyüme ve kalkınma konusundaki yaklaşımları anlatınız?
 11. Dengesiz büyüme ve kalkınma konusundaki yaklaşımları anlatınız?
 12. Gelişme safhalarını açıklayan teorileri ayrı ayrı açıklayınız?
 13. Arthur Lewis’in sınırsız emek arzı ile kalkınma modeleni grafik yardımı ile açıklayınız?

 

2. VİZE KONULARI

 

 1. Tarımın kalkınmadaki önemini maddeler halinde yazınız?
 2. Tarımsal kesimdeki fazla emek teorilerini ayrı ayrı açıklayınız?
 3. Tarımsal teknoloji ve yeşil devrim konusunu anlatınız?
 4. Kalkınmada sanayinin türü denilince ne anlaşılır, açıklayınız?
 5. İthal ikamesinin yararları ve zararlarını maddeler halinde ayrı ayrı yazınız?
 6. Efektif koruma denilince ne anlaşılır, anlatınız?
 7. Emekleyen sanayi ve koruma konusunu anlatınız?
 8. İthal ikamesinin sonuçlarını maddeleyerek, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 9. İhracata dönük sanayinin güçlüklerini maddeleyerek kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 10. Gelişen ülkeler sanayi ihracatını arttırabilmek için neler yapmalıdırlar, maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 11. Kalkınma ve büyümeye eğitimin katkısı konusunu anlatınız?
 12. Beşeri kaynak analazi için uygulanan metotları, kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 13. Beşeri kaynak olarak müteşebbisin kalkınmadaki rolünü anlatınız?
 14. Tasarrufun kalkınmadaki önemini anlatınız?
 15. Tasarruf için ayrılabilecek diğer kaynaklar nelerdir, anlatınız?
 16. Sosyal durum ve davranışlar ile tasarruf ve kalkınma arasındaki ilişkileri anlatınız?
 17. Sermayenin sosyal marjinal verimliliği ve modern yatırım teorilerini anlatınız?
 18. Gelişen ülkelerde kaynakların yatırımlara tahsisinde karşılaşılan güçlükleri maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?

 

2. VİZE SONRASI KONULAR

 

 1. Dış borçlanmanın  etkinliği için dikkat edilecek hususları maddeler halinde yazınız?
 2. Enflasyonun kalkınmaya etkisini maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 3. Gelişen ülkelerde enflasyonu kontrol güçlüğünün sebeplerini maddeler halinde kısa açıklamaları ile birlikte yazınız?
 4. Ticaretin kalkınmaya etkisini ve büyümenin esası olarak ticaret konusunu ayrı ayrı anlatınız?
 5. Koruma ve kalkınma konusunu grafik yardımı ile anlatınız?
 6. Yabancı sermayenin fayda ve zararlarını maddeler halinde yazınız?
 7. Çeşitli kalkınma planlaması türlerini açıklayarak anlatınız?
 8. Makro planlama nedir, açıklayınız?
 9. Türkiye’de kalkınmanın planlanması konusunu anlatınız?